หมู่บ้านในเขตบริการ

บ้าน
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
บ้านคลองม่วง
2
บ้านจาน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
31120
บ้านเขว้า
3
บ้านจาน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
31120
บ้านข่อย
5
บ้านจาน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
31120
บ้านหัวฝาย
13
บ้านจาน
พุทไธสง
บุรีรัมย์
31120