6 สิงหาคม 2556 รับการประเมินส้วมสุขสันต์

รายละเอียด></a>>วันที่ 6 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการประเมินส้วมสุขสันต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย นายสุุทิน อุ่นทานนท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ นางสาวณัชยา ลิไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวณัฐนรี สุวรรณดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้มาประเมินส้วมสุขสันต์โรงเรียนบ้านข่อย

   

2 สิงหาคม 2556 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด></a>>วันที่ 2 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ โซน 1 ประกอบด้วย นายสมชัย สินไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายสนั่น คะรัมย์ สาธารณสุขอำเภอคูเมือง ทพ.พงศ์พันธ์ุ ผลประดับเพ็ชร ทันตแพทย์ชำนาญการ รพ.คูเมือง นายเชาวลิต กิจคติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.แคนดง นางสาวศิวิมล พุฒชู นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.คูเมือง นางธารินี สุขโสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.นาโพธิ์ นางสาวสกุณา สินธุประเสริฐ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พุทไธสง และนางสาววนัสนันท์ ระเริงรัมย์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ สสอ.คูเมือง...

   

1 สิงหาคม 2556 ประชุมเตรียมความพร้อมรับจังหวัดเคลื่อนที่

รายละเอียด></a>>วันที่ 1 สิงหาคม 2556 นายธนพัฒน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอพุทไธสง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านข่อยและเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพุทไธสง เพื่อเตรียมความพร้อมรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 นี้ ณ โรงเรียนบ้านข่อย ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

   

14 กรกฎาคม 2556 เลือกตั้งนายก อบต.บ้านจาน

รายละเอียด></a>>เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานจัดการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ ซึ่งลาออก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คือ หมายเลข 1 นายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ และหมายเลข 2 นายธนุพงษ์ เลไธสง หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 13 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 5,523 คน มาใช้สิทธิ์ จำนวน 3,196 คน คิดเป็นร้อยละ 57.87

   

1 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย

รายละเอียด></a>>วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านข่อย จัดกิจกรรมวันคล้าย "วันสถาปนากองลูกเสือไทย" โดยมี นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยเป็นประธานในพิธี นายอภินันท์ กัณหา หัวหน้างานกิจการนักเรียน ประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งผู้บังคัับบัญชา ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน

   

27 มิถุนายน 2556 โรงพยาบาลพุทไธสงออกบริการตรวจฟันนักเรียน

รายละเอียด></a>>วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทไธสง ได้ออกบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านข่อย ตามโครงการบริการด้านทันตกรรมนอกสถานที่ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันที่ถูกวิธี และให้บริการตรวจรักษาฟันแก่นักเรียนด้วย

   

หน้า 13 จาก 14

เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


ผู้บริหารสถานศึกษา


นายปัญญาวี เวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย

UTQplus Online

จำนานผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้15
mod_vvisit_counterสัปดาน์นี้65
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว136
mod_vvisit_counterเดือนนี้520
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1121
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด43632

ออนไลน์ (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.225.9.188
,
วันนี้ : เม.ย. 25, 2017

แบบสำรวจ

เว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร