เว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร

จำนวนผู้ลงคะแนน
20
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016 เวลา 15:15 น.

เว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร

Hits Percent Graph
ดีมาก
7 35%
ดี
6 30%
ปานกลาง
1 5%
พอใช้
0 0%
ต้องปรับปรุง
0 0%