21 ตุลาคม 2557 ประชุมโครงการเด็กไทยแก้มใส

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใส ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่ือน้อมนำแนวทางการดำเนินงานความสำเร็จของการบริหารจัดการอาหารและ โภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในโรงเรียน โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส)

b_240_180_16777215_0___images_stories_dekthaikamsai_slide.gif

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช