24 กันยายน 2557 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 24 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านข่อยรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประกอบ ด้วย 1) นางวิไลพร  คลีกร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2) นายอนุรักษ์  กระรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3) นางภัทรพร  ปิตามาตา  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 4) นางสาวอภิญญา อุ่นบุญเรือง  นักวิชาการสาธารณสุข 5) นางสาวอภิรมย์  จะรอนรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข และ 6) นางสุดาพร  หงษ์นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_01.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_03.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_04.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_05.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_06.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง, วุฒิชัย งามดี, ศุภชัย แทบทาม

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช