16 กันยายน 2557 ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

วันที่ 16 กันยายน 2557 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นำโดย นายธีรชัย แสวงชัย ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 นาย ธนา โด่งพิมาย ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านข่อย ซึ่งวิธีปฏิับัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ที่โรงเรียนบ้านข่อยนำเสนอในการติดตามฯ ครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานประหยัดกระดาษ (Paperless Office)

b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC03000.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC03002.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC03003.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC03004.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC02988.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC02990.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC02995.JPG b_240_180_16777215_0___images_stories_ktpn11-57_DSC02996.JPG

ข่าว/ภาพ : ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช