11 กันยายน 2557 รับการประเมินสุดยอดส้วมสาธารณะ จังหวัดบุรีรัมย์

เม่ื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย นายเฉลียว ตามสีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.บุรีรัมย์ นายณัฏฐชัย สามิตร ผู้แทนภาคประชาชน/สื่ือมวลชน นายสมเกียรติ เลิศสกุล นักวิชาการ สสจ.บุรีรัมย์ และนายสุชาติ อ่อนไธสง เจ้าหน้าที่ สนง.โยธาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาตรวจประเมินส้วมโรงเรียนบ้านข่อย (หนังสือนำส่ง) (ประกาศผลฯ)

b_240_180_16777215_0___images_stories_toptoilet57_DSC02917.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_toptoilet57_DSC02924.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_toptoilet57_DSC02922.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_toptoilet57_DSC02918.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_toptoilet57_DSC02932.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_toptoilet57_DSC02930.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมท่ีนี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช