9 กันยายน 2557 รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง


เมื่ือวันที่ 9 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านข่อยรับการประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนในระดับโซน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อำเภอสตึก อำเภอแคนดง อำเภอคูเมือง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอพุทไธสง)

b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02832.jpgb_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02837.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02851.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02856.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02869.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02876.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02882.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_GoldHealth57_DSC02885.jpg

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช