8 กันยายน 2557 กิจกรรมแยกขยะ และ 5R โดยชมรมเด็กไทยทำได้

วันที่ 8 กันยายน 2557 ชมรมเด็กไทยทำได้ โรงเรียนบ้านข่อย จัดกิจกรรมการป้องกัน แก้ไข และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอย่างถูกหลักวิธี การดำเนินการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 5R (Reduce Reuse Repair Recycle และ Reject)

b_240_180_16777215_0___images_stories_recycle57_DSC02818.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_recycle57_DSC02819.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_recycle57_DSC02820.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_recycle57_DSC02821.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_recycle57_DSC02822.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_recycle57_DSC02823.JPG

ข่าว/ภาพ : ประภัสสร เพชรเลิศ, เสาวภา วิชิต, ศุภชัย แทบทาม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช