12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ


วันที่ 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมระลึกถึงพระคุณของแม่ และการมอบรางวัลแก่นักเรียนท่ีชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_04.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_05.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_06.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_07.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_08.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_09.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_10.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_11.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mother57_12.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง, วุฒิชัย งามดี


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช