3-9 สิงหาคม 2557 ค่ายบ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์


วันที่ 3-9 สิงหาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย 2 คน คือ เด็กหญิงกรรณิการ์ ปั้นงาม และเด็กหญิงธิดารัตน์ หวันเทน ซึ่งผ่านการประเมินพื้นฐานด้านทัศนศิลป์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมค่ายบ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร จังหวัดเลย

b_240_180_16777215_0___images_stories_art572_04.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_art572_03.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_art572_013.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_art572_015.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_art572_08.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_art572_017.jpg

ข่าว/ภาพ : สุดสาคร-ดวงจันทร์ กัณหา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช