5 สิงหาคม 2557 อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ประกอบ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์วารี อำเภอพุทไธสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยาทานแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย

b_240_180_16777215_0___images_stories_em57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_em57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_em57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_em57_04.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช