31 กรกฎาคม 2557 มรภ.บุรีรัมย์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ


วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อาจารย์นิเทศส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช และอาจารย์ชนิศรา ไกรสีห์ ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมาฝึกประสบการณ์ฯ ปีการศึกษา 2557 ที่โรงเรียนบ้านข่อย 3 คน ได้แก่ น.ส.ประภัสสร เพชรเลิศ นายศุภชัย แทบทาม และ น.ส.เสาวภา วิชิต

b_240_180_16777215_0___images_stories_bru57_01.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_bru57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_bru57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_bru57_04.jpg

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช