30 กรกฎาคม 2557 รับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน

30 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยรับการประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในากคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วย นายธนา โด่งพิมาย ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ และนางรัชนี เวหา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก

b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern57_DSC01875.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_pramern57_DSC01876.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern57_DSC01878.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern57_DSC01880.JPG

ข่าว/ภาพ : ภัทรพล ชุบไธสง, วุฒิชัย งามดี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช