18 กรกฎาคม 2557 นิเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คุณภัทรพร ปิตามาตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านข่อย และให้คำแนะนำในการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านข่อย

b_240_180_16777215_0___images_stories_health573_11.jpg

b_240_180_16777215_0___images_stories_health573_22.jpg

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช