9 กรกฎาคม 2557 ฉีดวัคซีนนักเรียน ป.1 และ ป.6

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คุณเกษราภรณ์ รอดไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านจาน ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557

b_240_180_16777215_0___images_stories_vaccine57_01.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_vaccine57_02.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_vaccine57_04.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_vaccine57_03.jpg

ข่าว/ภาพ : บุญชวน กัณหา, ดวงจันทร์ กัณหา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช