1 กรกฎาคม 2557 วันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านข่อย จัดกิจกรรมวันคล้าย "วันสถาปนากองลูกเสือไทย" โดยมี นายอภินันท์ กัณหา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยเป็นประธานในพิธี นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน ประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน ลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งผู้บังคัับบัญชา ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน

b_240_180_16777215_0___images_stories_scout57_011.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_scout57_022.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_scout57_033.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_scout57_044.jpg

ข่าว/ภาพ : วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช