30 มิถุนายน 2557 รับฟังคำชี้แจงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านข่อย เข้ารับฟังคำชี้แจงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่ือขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (มาตรฐาน 3 ด้าน 19 ตัวชี้วัด) ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

b_240_180_16777215_0___images_stories_to-pett_011.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_to-pett_022.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_to-pett_033.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_to-pett_044.jpg

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช