5 มิถุนายน 2557 วันสิ่งแวดล้อมโลก


วันที่ 5 มิถุนายน 2557 วันสิ่งแวดล้อมโลก กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านข่อย ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนบ้านข่อยและศูนย์เด็กเล็กบ้านข่อย รวมทั้งตรวจอุปกรณ์การเล่นในสนามเด็กเล่นเพื่อระวังและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 90 คน

b_240_180_16777215_0___images_stories_environment57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_environment57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_environment57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_environment57_04.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_environment57_05.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_environment57_06.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช