30 พฤษภาคม 2557 ประชุมกรรมการสถานศึกษา


วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย มีวาระสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การทำบุญตักบาตรวันครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียน (3 มิถุนายน 2482) การจัดตั้งกองทุนข้าวเพ่ือสุขภาพ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งวาระอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting257_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting257_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting257_03.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting257_04.JPG

ข่าว/ภาพ : ศุภชัย แทบทาม
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช