28-29 พฤษภาคม 2557 ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน


วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านข่อยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านจาน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคในช่องปากให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน

b_240_180_16777215_0___images_stories_teeth57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_teeth57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_teeth57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_teeth57_04.JPG

ข่าว/ภาพ : ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช