26 พฤษภาคม 2557 เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการการเลือกต้ังโรงเรียนบ้านข่อยได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 มี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 เด็กชายสุรชัย ประโคทานัง เบอร์ 2 เด็กหญิงอรัญญา วิลากลม และ เบอร์ 3 เด็กหญิงพัชราพร โพธิ์เข็ม ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ได้แก่ เด็กหญิงพัชราพร โพธิ์เข็ม

b_240_180_16777215_0___images_stories_elect57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_elect57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_elect57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_elect57_04.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช