เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนบ้านข่อยประชุมคณะครูและบุคลากร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 เริ่มเปิดภาคเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00696.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00697.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00698.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00699.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00701.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00702.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00703.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting1-57_DSC00704.jpg

ข่าว/ภาพ : วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช