มีนาคม-เมษายน 2557 สร้างรั้วโรงเรียน

ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2557 ผู้มีจิตศรัทธาพัฒนาการศึกษาร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วให้แก่โรงเรียนบ้านข่อย ขนาด แต่ละช่องยาว 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร มูลค่าช่องละ 2,500 บาท จำนวน 20 ช่อง เป็นเงิน 50,000 บาท ขณะนี้กำลังก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับ และยังคงขาดงบประมาณในการก่อสร้างรั้วอีก ความยาวประมาณ 200 เมตร โรงเรียนบ้านข่อยขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างรั้วในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมบริจาคได้ที่ นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ 08-7240-7899 นายสิทธิชัย ชุบไธสง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน โทรศัพท์ 08-9578-6854 หรือโอนเงินบริจาคทางบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพุทไธสง ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านข่อย” เลขที่บัญชี  334-0-12540-6


b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_01.jpg

b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_02.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_03.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_04.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_05.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_06.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_DSC00644.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_DSC00645.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_DSC00647.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_wall57_DSC00648.JPG

รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนบ้านข่อย
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2557

ที่
ชื่อ-สกุล
จำนวนเงิน
1.
นางบัวสอน พงษ์สิงห์จันทร์
5,000
2.
นายชัชรินทร์ พงษ์สิงห์จันทร์, นางสาวจินตนา พงษ์สิงห์จันทร์
5,000
3.
นายหวาด-นางโถ สร้อยเพชร
5,000
4.
นายใจ-นางฉัตร ม่วงทองเกตุ
5,000
5.
นายปรัชญา-นางศิริพร พลพุฒินันท์
5,000
6.
นายอภินันท์-นางบุญชวน กัณหา
2,500
7.
นายสิทธิชัย ชุบไธสง และครอบครัว
2,500
8.
นายสุดสาคร-นางดวงจันทร์ กัณหา
2,500
9.
นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์ และครอบครัว
2,500
10.
นายชัชวาล-นางชนนิกานต์ พงษ์สิงห์จันทร์
5,000
11
นายสงวนศักดิ์-นางธารินี แสงรัตนวงศ์
1,500
12.
กองทุนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านข่อย
10,000

ข่าว/ภาพ : Webmaster

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช