31 มีนาคม 2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านข่อย ศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับความกรุณาจาก นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างดียิ่ง


b_240_180_16777215_0___images_stories_health57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_health57_DSC00219.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_health57_DSC00151.JPG

b_240_180_16777215_0___images_stories_health57_DSC00190.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_health57_DSC00203.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_health57_DSC00206.JPG

b_240_180_16777215_0___images_stories_health57_DSC00185.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_health57_02.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง, นาวินท์ นันทะเสน
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช