19-20 มีนาคม 2557 วาดอย่างฝัน สร้างสรรค์อย่างศิลป์

วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายปิยเชษฐ์ จันภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมสืบสานตำนานชีวิตสองฝั่งลุ่มน้ำลำสะแทด "วาดอย่างผัน สร้างสรรค์อย่างศิลป์" ครั้งที่ 4 โดยมีนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน เป็นประธานในการจัดงาน ด้วยความร่วมมือของโรงเรียนบ้านข่อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน และโรงเรียนพุทไธสง จัดนิทรรศการสดงผลงานของครู นักเรียน และผู้สนใจ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชมผลงานด้านศิลปะ ตลอดจนการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุทไธสง โดย คุณมัณฑนา วีระัรัตนาภรณ์ ผู้แทนผู้จัดการฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคารและน้ำดื่มสำหรับการจัดงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาต่อสาธารณะแล้ว ยังได้รับความกรุณาจากประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนแก่นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันศิลปะรวมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วย

b_240_180_16777215_0___images_stories_art57_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_art57_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_art57_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_art57_04.JPG

ข่าว/ภาพ โดย ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี และ ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช