4 มีนาคม 2557 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพภายในและ MOU

วันที่ 4 มีนาคม 2557 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านข่อยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่ือง การ ประกันคุณภาพภายใน และการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

b_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09423.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09424.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09430.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09428.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09427.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09429.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09431.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_mou57_DSC09432.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช