13 กุมภาพันธ์ 2557 เสนอผลการดำเนินโครงการ Read Thailand


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านข่อยเสนอผลการดำเนินโครงการ Read Thailand "อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ือ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  และ  2) เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนประถมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

b_240_180_16777215_0___images_stories_readthailand57_DSC09196.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_readthailand57_DSC09201.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_readthailand57_DSC09221.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_readthailand57_DSC09235.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช