25-27 ธันวาคม 2556 "ลำสะแทดเกมส์"

ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "ลำสะแทดเกมส์" ประำจำปีการศึกษา 2556 โดยมีโรงเรียนที่ร่วมแข่งขัน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก โรงเรียนบ้านบุ่งเบา โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ และโรงเรียนบ้านข่อย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านข่อย โดยนายปรัชญา พลพุฒินันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 เป็นประธานจัดการแข่งขัน และนายมานพ สถิระนาคะภูมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน เป็นประธานในพิธีิเปิดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน ในเขตบริการของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ประมาณ 50,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการประสานงานของ ผศ.สุภาพ สมศรี อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

b_240_180_16777215_0___images_stories_keela356_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_keela356_02.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_keela356_03.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_keela356_04.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง
ประมวลภาพกิจกรรม (ขอบคุณ Google+)

25 ธันวาคม 2556
26 ธันวาคม 2556
27 ธันวาคม 2556

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช