15-23 ธันวาคม 2556 "ศิลปะเพื่ือมวลมนุษยชาติ" ณ บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2556 กลุ่มศิลปินเมืองแปะและจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน "Art for Humaninty : ศิลปะเพื่ือมวลมนุษยชาติ" ณ ลานไทร สวนรมย์บุรี จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านข่อยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดศิลปะเด็กในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 จำนวน 9 คน ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงกรรณิการ์ ปั้นงาม

รางวัลดีเด่น เด็กหญิงวริศรา ศรีนาคา

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หลักแวงมล

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงจิราพร ศรีชู

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงอรัญญา วิลากรม
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลยอดเยี่ยม เด็กหญิงธิดารัตน์ หวันเทน

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงไขนภา สีเขียว

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงอาภัสรา ชำนิเวศน์

รางวัลสร้างสรรค์ เด็กหญิงสุกัลยา แป้นกลาง
b_240_180_16777215_0___images_stories_artforhuman_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_artforhuman_IMGP0242.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_artforhuman_IMGP0244.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_artforhuman_IMGP0252.JPG

ภาพ/ข่าว : สุดสาคร กัณหา, นาวินท์ นันทะเสน, เพียร เสนาะเสียง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช