11 ธันวาคม 2556 ศึกษาดูงาน-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพภายใน

เมื่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2556 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนในเขตอำเภอพุทไธสง ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนตูมและโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) จำนวน 20 คน นำโดย นายเกตจันทร์ เหมือนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตูม ได้ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่ือ เตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

b_240_180_16777215_0___images_stories_prakan56_DSC07747.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_prakan56_DSC07733.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_prakan56_DSC07752.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_prakan56_DSC07749.JPG

ข่าว/ภาพ : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช