2-4 ธันวาคม 2556 ประเมินภายนอกรอบสาม


ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านข่อยรับ การประเมินภายนอกรอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยหน่วยประเมิน หจก. เพชรเกษม อีวาลูเอชั่น ซึ่งมีนายเดชาธร กลิ่นจันทร์แดง หัวหน้าคณะกรรมการประเมิน และนายยุทธนา เทศแก้ว คณะกรรมการประเมิน ได้ ประเมินด้วยการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ได้รายงานผลการประเมินด้วยวาจา ผู้เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมินด้วยวาจา ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากร ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้นำชุมชน รวมทั้งตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดโพธิ์และโรงเรียนวัดวงษ์วารี ซึงกำลังเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก มาร่วมรับฟังการรายงานด้วยวาจาในครั้งนี้ด้วย

b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern356_01.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern356_DSC07593.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern356_DSC07626.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern356_DSC07677.JPG

ภาพ/ข่าว : ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, วุฒิชัย งามดี, ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช