21 พฤศจิกายน 2556 ประชุมจัดตารางสอน

เนื่ืองจากโรงเรียนบ้านข่อยได้รับย้ายนายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์ ข้าราชการครูซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ประชุมวางแผนจัดครูประจำชั้นและจัดตารางสอนใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

b_240_180_16777215_0___images_stories_table56_DSC07389.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_table56_DSC07394.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_table56_DSC07402.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_table56_DSC07406.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_table56_DSC07396.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_table56_DSC07405.JPG


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช