8 พฤศจิกายน 2556 ประชุมกรรมการสถานศึกษา

เมื่ือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านข่อยประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1) รายงานผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 2) การร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเิมินภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 3) การเตรียมต้อนรับคณะผ้าป่าศิษย์เ่ก่าจากประเทศไต้หวัน วันที่ 12 เมษายน 2557 และ 4) การล่องเรือสำรวจลำสะแทด ตอนที่ 2 (วังอีงอน-บ้านบุ่งเบา) หลังจากเลิกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วมลงนามน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย


b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07128.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07141.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07132.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07134.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07136.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07137.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07138.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07139.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_meeting356_DSC07130.JPG


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช