8 พฤศจิกายน 2556 น้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราช

เมื่ือวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 หลังจากเสร็จกิจรรมการสวดมนต์ไหว้พระ และอบรมความประพฤตินักเรียนประจำสัปดาห์แล้ว คณะครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านข่อย ร่วมลงนามน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

b_240_180_16777215_0___images_stories_sangkaracha56_001.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_sangkaracha56_DSC07084.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_sangkaracha56_DSC07089.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_sangkaracha56_DSC07090.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_sangkaracha56_DSC07105.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_sangkaracha56_DSC07153.JPG

ข่าว/ภาพ : ภัทรพล ชุบไธสง
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช