6 พฤศจิกายน 2556 ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคาร

เมื่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านข่อย ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับธนาคารเพื่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด สาขาพุทไธสง ซึ่งดำเนินการได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานจากนางสาวปัทมา บุตรชานนท์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการศึกษาดูงานครั้งนี้จะนำไปพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนบ้านข่อย ต่อไป

b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07053.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07048.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07045.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07046.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07054.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07057.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07061.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_schoolbank56_DSC07062.JPG


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช