19 ตุลาคม 2556 เลือกตั้ง ส.อบต.บ้านจาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่ืองจากครบวาระ จำนวน 30 ตำแหน่ง โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 15 หน่วย (15หมู่บ้าน) ดำเนินการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง เสร็จแล้วนำส่งผลการเลือกตั้งที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน การจัดการเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


b_240_180_16777215_0___images_stories_obt56_DSC06745.JPGb_240_180_16777215_0___images_stories_obt56_DSC06734.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_obt56_DSC06735.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_obt56_DSC06738.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_obt56_DSC06742.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_obt56_DSC06744.JPG


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช