5-6 กันยายน 2556 กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 ศึกษาดูงานและจัดงานแสดงมุทิตาจิต

เมื่ือวันที่ 5 กันยายน 2556 กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 โดย นายอุบล ไชยชนะวงศ์ ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 พร้อมด้วย นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 83 คน ศึกษา ดูงานโรงเรียนวัดบางกะไชย (โพธิรัตนบำรุง) ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก รางวัลพระราชทาน และโรงเรียนดีศรีตำบล ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานจากนายปัญญา นามธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะไชยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง และในภาคค่ำของวันเดียวกันนี้ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่จะเกษียณ ปีงบประมาณ 2556 ของกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสุนันทา จำปาพันธุ์ นางจีระพันธ์ บุญเศษ นางนันทิยา เข็มทอง นางบังอร ไชยชนะวงศ์ และนายสากล ปีตะเสน หาดทรายทองรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดงานแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถบัสนำเที่ยว "มดตะนอยทัวร์" จาก ผอ.เล็ง-ครูระวี พยุงแสนกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

b_240_180_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05609.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05646.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05663.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_kasian56_DSC05674.JPG

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช