โครงการรวมใจปลูกป่าเศรษฐกิจลดโลกร้อน อบจ.บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2556

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการประสานงานของ นายสุรชัย ลิ่มวิไลกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปลูกยางพาราแ่ก่โรงเรียนบ้านข่อย ตามโครงการ "รวมใจปลูกป่าเศรษฐกิจลดโลกร้อน" ปีงบประมาณ 2556 บนพื้นที่ 5 ไร่ งบประมาณ 34,420 บาท

b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_1.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_10.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_11.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_12.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_2.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_3.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_4.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_5.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_6.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_7.jpg
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_8.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_yangpara56_9.jpg


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช