ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2


เมื่ือ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการประเมินข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่ือให้มีหรือเลื่ือน วิทยฐานะพิเศษ 2 ราย ได้แก่ ชุด ที่ 1 เป็นคณะกรรมการร่วมกับนายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ และนายสิทธิชัย ชุบไธสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านข่อย ประเมินนายปัญญาวี เวหา ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ และ ชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการร่วมกับนายวิรัช ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชาุนุกูล) และนายธนา โด่งพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ประเมินนายเกรียงไกร กะการดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05542.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05545.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05546.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05549.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05554.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05557.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05568.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05570.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05572.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05576.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05579.JPG
b_240_180_16777215_0___images_stories_pramern12_DSC05582.JPG


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช