5 มิถุนายน 2556 วันสิ่งแวดล้อมโลก

banana.JPG
ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านข่อยร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมเนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) โดยผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ร่วมกันพัฒนาบริเวณบ้าน วัด และโรงเรียน นัก เรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันบำรุงรักษาพืชผักสวนครัว ที่แปลงเกษตรและปลูกกล้วยบริเวณติดกับแปลงเกษตรเพื่ือสนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันของโรงเรียน

ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช