เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556

pre.JPGโรงเรียนบ้านข่อยเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556 โดยในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2556 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือ และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันพืชมงคล ได้หว่านข้าวที่แปลงนาอินทรีย์ของโรงเรียน (นาดอนข่อย) และเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

12 พฤษภาคม 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่  (ขอบคุณ  Google+)

13 พฤษภาคม 2556 หว่านข้าวนาดอนข่อย ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่ (ขอบคุณ  Google+)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช