นายภัทรพล ชุบไธสง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์มือถือ:
08-7246-0706