นายสุดสาคร กัรหา ครูชำนาญการพิเศษ (ศิลปศึกษา)
โทรศัพท์:
044-655346