นายอภินันท์ กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ (สังคมศึกษา)
เบอร์มือถือ:
08-6005-8251